Utskriftsvennlig versjon

Organisering av arkivtenesta - på grunn av omorganisering vil det bli endringar i 2018

Arkivtenesta i Kvinnherad kommune er organisert med eit felles postmottak for alle verksemder i kommunen, lokalisert på rådhuset i Rosendal. Saksarkivet er fullelektronisk frå 01.03.2005. Vi har ei journaleining for saksarkivet i heile kommunen. Verksemdene har i tillegg eigne fagarkiv.

Arkivskaparar i Kvinnherad kommune

 • Sentralarkivet:
  • Saksarkiv
  • Eigedomsarkiv
  • Personalarkiv
  • Elevarkiv
  • Klientarkiv
  • Møtebøker
  • Offentleg journal

Oppvekstsenter (skular barnehagar) / skular / oppvekstområde

 • Ølve Montesorri skule - privat
 • Nordsido oppvekstområde
  • Hatlestrand barnehage
  • Trå skule
  • Varaldsøybarnehage
  • Ølve barnehage
 • Malmanger oppvekstsenter
  • Malmanger skule
  • Mauranger skule
  • Mauranger barnehage
 • Omvikdalen oppvekstsenter
  • Omvikdalen skule
  • Omvikdalen barnehage
 • Uskedalen oppvekstsenter
  • Uskedalen skule
  • Uskedalen barnehage
 • Bringedalsbygda oppvekstsenter
  • Bringedalsbygda skule
  • Bringedalsbygda barnehage
 • Undarheim skule
 • Sunde oppvekstsenter
  • Sunde skule
  • Sunde barnehage
 • Valen skule
 • Skarveland skule
 • Åkra oppvekstsenter
  • Åkra skule / ungdomsskule
  • Åkra barnehage
 • Halsnøy oppvekstområde
  • Halsnøy skule
  • Brekke skule
  • Fjelberg barnehage
  • Hauge barnehage
 • Øyatun skule (ungdomsskule)
 • Husnes ungdomsskule
 • Rosendal ungdomsskule

Barnehagar:

 • Husnes barnehagesenter
  • Myrane barnehage
  • Undarheim barnehage
 • Rosendal FUS barnehage – privat
 • Dønhaug gardsbarnehage – privat
 • Handeland friluftsbarnehage – privat
 • Valen barnehage – privat
 • Espira Halsnøy barnehage – privat
 • Rådmann og kommunalsjefar
 • Helse og rehabilitering
 • Tekniske tenester
 • Samfunnsutvikling
 • Fellestenester
 • Kultur og fritid
 • Herøysund kompetansesenter
 • Pleie og omsorg Husnessona
 • Pleie og omsorg Halsnøysona
 • Pleie og omsorg Rosendalsona
 • NAV Kvinnherad
 • Tiltak og tenester for barn og unge

Organisajon - Kvinnherad kommune på nett

Laster...