Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkivpersonale, saksbehandlarar og leiarar

Arkivtenesta har ansvar for å

 • motta, opna, sortera, stempla, journalføra og skanna all sakspost
 • importera e-post frå kommunen sitt e-postmottak
 • importera søknader sendt på elektroniske skjema (Byggsøk, Kommuneforlaget)
 • oppretta nye arkivsaker i samband med journalføring
 • kvalitetssikra at saksbehandlar si registrering er korrekt
 • kvalitetssikra e-post som saksbehandlar har sendt frå eller importert til sakssystemet
 • kvalitetssikra postjournal gjennom kontroll av alle registreringer
 • registrera utlån frå papirarkiv
 • journalføra eigenproduserte dokument

Saksbehandlar har ansvar for å

 • levera personleg adressert post som viser seg å vera sakspost, til sentralarkiv for registrering. Det gjeld e-post, papirdokument, sms, telefaks.
 • ha oversikt over kva saker som er til behandling sakssystemet Ephorte
 • kontrollera skanning
 • kontrollera at rett offentlegvurdering er gjort
 • avskriva inngående og interne dokument som er behandla
 • ferdigstilla eigne dokument så snart dei er ferdigbehandla
 • brev som ikkje blir sendt elektronisk, skal leggjast i konvolutt og leverast til utsending
 • endra status til Ferdig frå saksbehandlar etter kvart som saka er ferdigbehandla.

Verkssemdsleiar har ansvar for å

 • gjennomgå og fordela post til rett saksbehandlar
 • kvalitetssikra saksbehandlinga
 • gjennomføra offentlegvurdering
 
Laster...