Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Organisering av arkivtenesta

 

Sentralarkivet:

 

 Møtebøker

Offentleg journal

Arkivdel:

Eigedomsarkiv

Elevarkiv

Saksarkiv for Folgefonna Informasjonssenter periode 1

Fosterheim

Innsyn personregister

Klientarkiv

Personalarkiv

Prosjektarkiv

Saksarkiv 1 2005-2015

Saksarkiv 2 2016-2019

Skatt

Utlån

Utlån 2017/2018

Utlån før 2016

Arkivskaparar i Kvinnherad kommune

Kommunale skular -  Kommunale skular Kvinnherad kommune

Private skule - Ølve Montessori

Kommunale barnehagar -Kommunale barnehagar

Private barnehagar - Private barnehagar

Aktivitet, læring og meistring

Barn og familie

Barnevern

Biblioteket

Brann og redning

Bu og habilitering Nord

Bu og habilitering Sør

Budsjett og analyse

Bygg og eigedom

Ergo- og fysioterapi

Friviligsentralen

Halsnøytunet

Heimetenester nord

Heimetenester sør

Helse

Helsestasjonstenesta

Husnes kultursenter

Husnestunet

IKT

Informasjon

Integrering og opplæring

Koordinerande eining

Kulturskulen

Kvinnherad kommune

Matforsyning

NAV Kvinnherad

Pedagogisk Psykologisk teneste

Politisk sekretariat

Prosjektering og utbygging

Reinhald

Rosendalssona

Rosendalstunet

Rus- og psykisk helsetenester

Rådmann

Seksjon forvaltning

Seksjon kultur, næring og utvikling

Seksjon løn og personal

Seksjon stab

Sektor omsorg helse og sosial

Sektor oppvekst

Sektor teknikk og miljø

Stiftinga Folgefonnsenteret

Tiltak og tenester for barn

Vatn og avløp

Veg og park

Økonomi

 

 

Oranisasjonen –  Organisasjonskart

 

 

 

 

 

 

Laster...