Arkivplan.no
Utskriftsvennlig versjon

Oppgåvefordeling mellom arkiv, saksbehandlar og leiar

Arkivtenesta har ansvar for

 • Sentralt postmottak for papirbaserte dokument : sortera papirpost, deretter stempla, registrera og skanna all sakspost
 • importera e-post frå kommunen sitt felles e-postmottak
 • importera søknader sendt på elektroniske skjema (Byggsøk, Kommuneforlaget, altinn)
 • oppretta nye arkivsaker i samband med registrering og import
 • kvalitetssikra at saksbehandlar si registrering er korrekt
 • kvalitetssikra e-post som saksbehandlar har sendt frå eller importert til sakssystemet
 • kvalitetssikra postjournal på papir og postliste på nett
 • registrera utlån frå papirarkiv
 • journalføra eigenproduserte dokument
 • avslutta saker som er ferdige frå saksbehandlar

 Saksbehandlar har ansvar for å

 • levera personleg adressert post som viser seg å vera sakspost, til sentralarkiv for registrering. Det gjeld e-post, papirdokument, SMS(Teksmeldinga vidaresende ein til e-post og importere)
 • ha oversikt over kva saker som er til behandling sakssystemet Ephorte
 • kontrollera innskanna dokument
 • kontrollera at rett offentlegvurdering er gjort
 • avskriva inngående og interne dokument som er behandla
 • ferdigstilla eigne dokument så snart dei er ferdigbehandla
 • brev som ikkje blir sendt elektronisk, skal leggjast i konvolutt og frankerast for utsending
 • endra status til Ferdig frå saksbehandlar etter kvart som saka er ferdigbehandla.

Leiar har ansvar for å

 • gjennomgå og fordela skanna og elektroniskpost til rett saksbehandlar
 • kvalitetssikra saksbehandlinga
 • gjennomføra offentlegvurdering
 

 

Laster...